Czy kurs przygotowujący do Egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest obowiązkowy

Nie, kurs nie jest obowiązkowy – jedynym warunkiem dopuszczenia do Egzaminu na Certyfikat

Kompetencji Zawodowych w Przewozie Rzeczy jest dokonanie opłaty za egzamin i za wydanie certyfikatu.

 

Jak wygląda kurs przygotowujący do zdania Egzaminu w typowym Ośrodku Szkoleniowym?

 Kurs najczęśćiej prowadzony jest zaocznie - w weekendy - po 6 godzin dziennie. Średnio Ośrodki Szkoleniowe

na jeden turnus uczęszcza od 10 do 20 osób, na jednego wykładowcę. Wykładowcy korzystają z projektorów,

tablic, broszur itp. - posiłkują się również materiałami z ITS'u. Niestety, siłą rzeczy - wykładowcy nie są w stanie

poruszyć całego materiału (z zakresu egzaminu), ani tym bardziej podejść do każdego kursanta indywidualnie.

Odbija się to siłą rzeczy, negatywnie na jakości kształcenia.

 

Ile mogę zaoszczędzić, jeśli zdecyduję się na samodzielną naukę na Egzamin?

Przede wszystkim odpada koszt kursu (który jest dobrowolny), a to już oszczędność rzędu co najmniej 600 zł.

Do tego trzeba doliczyć, koszty dojazdu – ponieważ ośrodki szkoleniowe, które organizują takie kursy – znajdują

się raczej w większych miastach. Do tego należy doliczyć jeszcze czas, jaki oszczędzimy na dojazdy

(w tym przypadku), który będziemy mogli spożytkować na naukę.

 

Czy nie lepiej poczekać z decyzją przystąpienia do Egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w przewozie rzeczy?

Nie jest to dobrą opcją, ponieważ z roku na rok liczba przepisów i wytycznych unijnych mnoży się.

Zdając za kilka lat może okazać się, że egzamin będzie trudniejszy – bo będzie poruszał szerszy zakres materiału,

a i jest ryzyko, że kandydat do egzaminu będzie musiał spełnić więcej wymogów dopuszczających do egzaminu

(nie wspominając, że sama cena egzaminu może wzrosnąć). Jest raczej mało prawdopodobne, żeby było odwrotnie.

 

Pracuje w firmie spedycyjnej, mój pracodawca nie wymaga Certyfikatu. Czy jest w takim razie sens przystępować

do egzaminu, i starać się zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

 Tak, ponieważ możemy zdobyć nowy zakres wiedzy, co z pewnością pozytywnie odbiję się na jakości pracy.

 Poza tym wykonując obowiązki spedytora - a pracując na umowie jako referent ds. transportu - jest bardzo ryzykowne.

 

 

Ośrodek Szkoleniowy w moim mieście wydaje Zaświadczenia po ukończeniu kursu przygotowawczego na Egzamin

Certyfikatu  Kompetencji  Zawodowych  w zawodzie  Przewoźnika. Czy takie  zaświadczenia  są  honorowane przez

pracodawców dla ITS'u?

Nie, te zaświadczenia nie mają żadnej wartości dla pracodawcy – ani tym bardziej dla ITS'u (także w kontekście

dopuszczenia do Egzaminu). Te zaświadczenie nie mają żadnej wartości dla pracodawców.

 

Ile trwa i jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowej w Przewozie Rzeczy?

4 godziny, po 2 godziny na każdą część (pierw 2 godziny na część teoretyczną, później 2 godzin na część zadaniowo

obliczeniową. Pomiędzy tymi dwoma częściami, kursant ma prawo do 15 minutowej przerwy - poza salą egzaminacyjną.

Komisja egzaminacyjna, składa się z czterech osób, w czasie egzaminy członkowie komisji wykonują obchod.

 

Co ile średnio ITS organizuje egzaminy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Przewozie Rzeczy?

Średnio co miesiąc, w większych miasta egzaminy organizowane są co 3 tygodnie.

 

Ile wynosi opłata dopuszczenia do egzaminu poprawkowego?

500 złotych, po dokonaniu płatności - dobrze jest zachować potwierdzenie i mieć je przy sobie na czas egzaminu.

 

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki egzaminu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w przewozie rzeczy?

Maksymalnie 2 tygodnie, jednak najczęściej wyniki są już po tygodniu.

 

Jak mogę sprawdzić wyniki egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w przewozie rzeczy?

Wystarczy skorzystać ze strony ITS'u, wpisać swój PESEL. Strona: http://www.its.waw.pl/9850,pl,Wyniki-egzaminow.html

 

Zgubiłem mój Certyfikat Kompetencji Zawodowych w przewozie rzeczy. Czy mogę liczyć na duplikat?

Tak, wystarczy tylko złożyć wniosek do ITS'u o wydanie duplikatu certyfikatu, uiścić opłatę (300 złotych).