Egzamin uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych składa się na 2 częsci:
- część teoretyczna - 64 pytania wielokrotnego wyboru,
- część zadaniowa - 2 zadania (finanse/czas pracy kierowcy).

Na rozwiązanie każdej części kursant ma po 2 godziny (łącznie 4), pierw jest część teoretyczna. Po zakończeniu części teoretycznej, spisywany jest czas jej zakończenia, od tego czas (plus ewentualnej przerwy) odliczane jest kolejne 2 godziny (na część zadaniową). Pomiędzy częścią teoretyczną a zadaniową - kursant ma prawo do 15 minutowej przerwy, poza salą egzaminową. Komisja egzaminacyjne składa się z trzech osób.
materiały przygotowujące certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
60% POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI - GWARANTUJE WYNIK POZYTYWNY EGZAMINU.
testy na egzamin certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

W czasie egzaminu, można mieć:
- telefon (wyłączony i niewidoczny na blacie biurka),
- kalkulator.

W czasie egzaminu, musisz mieć:
- dowód osobisty, widoczny na blacie biurka,
- potwierdzenie opłacenia egzaminu.

W czasie egzaminu, warto mieć:
- zatyczki do uszu,
- linijkę, - kalkulator naukowy (także graficzny).

 

DODATKOWO NIEKTÓRE OŚRODKI EGZAMINACYJNE ZAPEWNIAJĄ BUTELKE WODY MINERALNEJ.

Zajmijmy się częścią teoretyczną, a konkretnie jej zakresem.

Tematyka części teoretycznej obejmuje:

- prawo cywilne i handlowe,
- prawo pracy - ogólnie i w kontekście zawodu kierowcy,
- czas pracy kierowców, aspekt socjalny,
- czas pracy kierwców, aspekt tachografów,
- prawo finansowe,
- finansowanie inwestycji, działalności przedsiębiorstwa,
- czynności administracyjne (podatki, ubezpieczenia),
- prawo, przepisy, regulacje, wytyczne (unijne, krajowe),
- umowy międzynarodowe,
- organizacje pozarządowe krajowe / międzynarodowe,
- przewozy specjalne / specjalistyczne,
- zasady załadunku, zabezpiecznia ładunku,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- kontrole w transporcie (Policja, ITD, itp).

zadania na egzamin certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika